Tulostustoiminnolla määritettävät kohteet

[Output Method] (Tulostustapa)
Valitse tulostustapa.
[Print] (Tulostus): Normaalitulostus.
[Store] (Tallenna): Tallentaa tulostustiedot laitteen Saapuneet-kansioon.
[Secure Print] (Suojattu tulostus): Voit liittää tulostustietoihin PIN-koodin ja tallentaa sen laitteeseen. Toiminto on hyödyllinen luottamuksellisia asiakirjoja tulostettaessa.
[User Name] (Käyttäjänimi): Näyttää tulostustietojen käyttäjänimen. Pääset muuttamaan nimeä napauttamalla sitä.
[Domain Name] (Toimialueen nimi): Määrittää käyttäjän toimialueen nimen. Jos et tarvitse toimialueen nimeä tulostuksen aikana, jätä kohta tyhjäksi. Jos et tiedä toimialueen nimeä, ota yhteys laitteen järjestelmänvalvojaan.
[Authentication Mode] (Varmennustila)
Voit hallita tulostusta osastotunnusten hallintatoiminnolla tai käyttäjätodennustoiminnolla.
[Off] (Pois): Käyttäjähallintaa ei suoriteta.
[Dept. ID Mgt.] (Osastotunnusten hallinta): Määrittää osastonhallinnan tiedot.
[User Authentication] (Käyttäjän tunnistus): Määrittää käyttäjätodennuksen tiedot.
HUOMAUTUS
Jos käytät tulostuspalvelinta (manuaalisesti tallennettu tulostin) tulostuskohteena, [User Authentication] (Käyttäjän tunnistus) ei tule näkyviin, vaikka tulostuskohteena oleva tulostin tukisi käyttäjätodennusta.
[Output Size] (Tulosteen koko)
Valitse paperikoko.
Jos valitse [Minimize Margins and Print] (Kavenna reunukset ja tulosta) -asetukseksi vaihtoehdon [On] (Käytössä), tulostusalue laajenee paperin reunoihin asti. Tulostustietojen sisällöstä riippuen osa reunatiedoista saattaa kadota tulostuksen aikana. Marginaalien pienin leveys vaihtelee laitemallin mukaan.
HUOMAUTUS
PDF-suoratulostusta* käytettäessä reunat ovat aina mahdollisimman kapeat [Minimize Margins and Print] (Kavenna reunukset ja tulosta) -asetuksesta riippumatta.
* [] näkyy [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytössä PDF-tiedostojen suoratulostusta tukevissa laitteissa.
[Copies] (Kopiot)
Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
[Print Range] (Tulostusalue)
Valitse tulostettava alue.
[Source] (Lähde)
Valitse [Auto] (Automaattinen) (käyttää laitteen asetusta) tai [Tray] (Lokero).
HUOMAUTUS
Paperilähteen valinta saattaa olla mahdollista käytetyn laitteen mukaan.
[Select Color] (Valitse väri)
Valitse väri- tai harmaasävytulostus (mustavalkotulostus). Valitse normaalitilanteessa [Auto] (Automaattinen).
[2-sided] (2-puolinen)
Valitse yksi- tai kaksipuolinen tulostus.
HUOMAUTUS
A5/B5-kokoisen paperin molemmille puolille tulostettaessa jotkin laitteet saattavat tulostaa vain paperin toiselle puolelle.
[Staple] (Nidonta)
Valitse, nidotaanko sivut.
Sivu nidotaan kohdista, jotka näkyvät punaisina [Preview] (Esikatselu)-näytön pikkukuvassa.
HUOMAUTUS
PDF-suoratulostettava* asiakirja voidaan nitoa eri kohdasta kuin pikkukuvissa näytetään.
* [] näkyy [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytössä PDF-tiedostojen suoratulostusta tukevissa laitteissa.
Asiakirjaa ei välttämättä nidota oikeasta kohdasta seuraavissa tapauksissa.
Kun tulostetaan vaakasuuntaisesta alkuperäiskappaleesta skannattu tiedosto.
Kun tulostetaan skannattu tiedosto asetuksella [2 on 1] (2 sivua arkille).
Käyttämäsi viimeistelijän mukaan voit ehkä valita myös Eco (Staple-Free) -asetuksen. Jos Eco (Staple-Free) ei tue määritettyä paperikokoa, paperi kuitenkin tulostetaan ilman Eco (Staple-Free) -asetusta ja laitteeseen tulee virheilmoitus.
[2 on 1] (2 sivua arkille)
Valitse, tulostetaanko kaksi sivua yhdelle arkille.
HUOMAUTUS
Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät laitteen mallin mukaan.
Jos käyttämäsi laite ei tue asettamiasi toimintoja, asetuksia ei oteta käyttöön.
Jos laite tukee kokoonpanotietojen keräämistä ja käytössä on toiminto [Select Printer] (Valitse tulostin) > [Printer Details] (Tulostimen tiedot) > [Update Printer Information] (Päivitä tulostimen tiedot), voit näyttää laitteen toimintoja vastaavat asetukset [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näytössä.