Skannaus (imageRUNNER ADVANCE -sarja)

Voit lähettää monitoimilaitteella skannatut tiedot mobiililaitteeseen.
ImageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteissa voit määrittää skannausasetukset ja käynnistää skannauksen mobiililaitteesta monitoimilaitteen [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) -toiminnolla.
Jos et voi käyttää [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) -toimintoa, voit määrittää skannausasetukset ja käynnistää skannauksen asentamalla imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteeseen ilmaisen Canon Mobile Scanning MEAP Application -sovelluksen.
Voit käynnistää Canon Mobile Scanning MEAP Application -toiminnon monitoimilaitteen kosketuspaneelista ja sen jälkeen käyttää sitä mobiililaitteella.

Vaatimukset

Käytettäessä [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) -toimintoa

[Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) -toiminto on käytössä.
Jos ACCESS MANAGEMENT SYSTEM on käytössä, kirjautuneella käyttäjällä on [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) -toiminnon käyttöoikeudet.
HUOMAUTUS
Jos et voi käyttää Scan for Mobile- tai Canon Mobile Scanning MEAP Application -sovellusta, määritä skannausasetukset monitoimilaitteen [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) -toiminnolla.

Toimenpiteet

Monitoimilaitteen valmistelu

1.Aseta alkuperäinen monitoimilaitteen valotustasolle tai syöttölaitteeseen.
2.Valitse [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) tai [Canon Mobile Scanning] (Canon-mobiiliskannaus) kosketuspaneelin näytössä.
Jos edellä näkyvä kuvake ei näy, muuta näyttöä valitsemalla [Show All] (Näytä kaikki) kohdassa Main Menu.
3.Jos laite vaatii sisäänkirjautumista, tee se kirjoittamalla käyttäjänimi ja salasana.
4.Vahvista [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus)- / [Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning -MEAP-sovellus) -näytössä [Device Name] (Laitteen nimi) ja [IP Address] (IP-osoite).

Mobiililaitteen toimintojen käyttäminen

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa ja tallenna/valitse käytettävä laite.
Tarkista laitteen nimi/IP-osoite monitoimilaitteen [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) / [Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning -MEAP-sovellus) -näytöstä.
2.Napauta aloitusnäytössä [Scan] (Skannaus).
3.Määritä skannausasetukset [Scan] (Skannaus)-näytössä.
4.Napauta [Scan] (Skannaus).
Skannaus valotuslasilta
Monitoimilaitteen ohjauspaneeliin tulee vahvistusnäyttö.
Kun haluat jatkaa skannaamista:
Aseta alkuperäinen → paina [] (Start).
Kun haluat lopettaa skannauksen:
Paina [Start Sending] (Aloita lähetys).
HUOMAUTUS
Jos skannaat alkuperäisen molemmat puolet syöttölaitetta käyttäen, voit kohdistaa parillisten ja parittomien sivujen suunnan määrittämällä [2-Sided Original] (Kaksipuolinen alkuperäinen) -asetuksen vastaamaan alkuperäiskappaleen sidontasuuntaa.
Laitteissa, joissa näkyy [] näytössä [Select Printer] (Valitse tulostin), määritä [2-Sided Original] (Kaksipuolinen alkuperäinen) seuraavasti, kun skannaat vaakasuuntaisia alkuperäisiä.
Kirjamaiset kaksipuoliset alkuperäiset, jotka on sidottu lyhyestä reunasta: [Calendar Type] (Kalenteri)
Kalenterityyppiset kaksipuoliset alkuperäiset, jotka on sidottu pitkästä reunasta: [Book Type] (Kirja)

Tulos

Skannatut tiedot tallennetaan, ja asiakirjan esikatselunäyttö näkyy näytössä.

JPEG/PDF

Asiakirjan esikatselunäytössä näkyy esikatselu.

TIFF/OOXML

Esikatselunäytössä näkyy tiedostokuvake.

Katso myös aiheet