Skannaustoiminnolla määritettävät kohteet

Tässä osassa on luettelo skannausasetuksista, joita Canon PRINT Business tukee.
Laitesarjatyyppejä on kaksi:

imageRUNNER ADVANCE -sarja

Voit määrittää skannausasetukset ja käynnistää skannauksen mobiililaitteesta käyttämäsi monitoimilaitteen [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) -toiminnolla.
Jos et voi käyttää [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) -toimintoa, voit määrittää skannausasetukset ja käynnistää skannauksen asentamalla imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteeseen ilmaisen Canon Mobile Scanning MEAP Application -sovelluksen.
Tuetut asetukset
Select Color (Valitse väri)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Resoluutio)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size / Scan Size (Alkuperäisen koko / Skannauskoko)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Tiedostomuoto)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Compact, OCR ja Encryption voidaan määrittää.
*2 Voidaan määrittää vain [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) -toimintoa käytettäessä.
2-Sided Original / 2-Sided (Kaksipuolinen alkuperäinen / Kaksipuolinen)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Alkuperäiskappaleen tyyppi)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Tiheys)
Yhdeksän tasoa
HUOMAUTUS
Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät laitteen mallin mukaan.
Jos skannausasetukset määritetään mobiililaitteessa, asetusta [Different Size Originals] (Erikokoiset alkuperäiset) ei tueta.
Jos yrität määrittää asetuksia, joita ei voi määrittää samanaikaisesti, näyttöön tulee viesti, jossa kehotetaan muuttamaan asetuksia. Jos valitset [OK], asetuksia muutetaan.
Määritä skannausasetukset ja tiedostomuodot, joita monitoimilaite tukee. Jos määrität toimintoja tai tiedostomuotoja, joita ei tueta, näyttöön tulee skannauksen aikana viesti, jossa ilmoitetaan, että skannaus on peruutettu. Jos näin käy, laitteen toimintaa voi parantaa muuttamalla resoluutiota tai tiedostomuotoa skannausasetuksissa.
Jos skannaat vaakasuuntaisen asiakirjan molemmat puolet syöttölaitteella, joka toinen sivu saatetaan skannata vääränsuuntaisesti.
Jos määrität asetuksen [Function Settings] (Toimintojen asetukset) > [Common] (Yleiset) > [Generate File] (Luo tiedosto) > [OCR (Text Searchable) Settings] (OCR (tekstihaku) -asetukset) > [Smart Scan] (Edistynyt skannaus) monitoimilaitteessa arvoon [On] (Käytössä), kun valitset [PDF] > [OCR] tai [OOXML (docx)] kohdassa [File Format] (Tiedostomuoto) ja skannaat kaksipuolisen alkuperäisen, se saatetaan skannata eri suunnassa kuin jos määrität asetuksen [2-Sided Original] (Kaksipuolinen alkuperäinen) tässä sovelluksessa.
Tämä sovellus ei tue seuraavia lähetyskohteen asetuksia [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) -toiminnolla skannattaessa.
[Folder Path] (Kansiopolku)
Yhteyden salaus
[User Name] (Käyttäjänimi), [Password] (Salasana)
[Delayed Send] (Viivästetty lähetys) -toiminto

Laitesarja sisältäen imageCLASS/i-SENSYS -sarjan
Laitesarja, jonka päävalikossa ei ole toimintoa [Scan for Mobile] (Mobiiliskannaus) tai [Canon Mobile Scanning] (Canon-mobiiliskannaus)

Tuetut asetukset
Original Placement (Alkuperäisen sijoitus)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Valitse väri)
Color, Grayscale
Resolution (Resoluutio)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Alkuperäisen koko)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Tiedostomuoto)
PDF, JPEG
2-Sided Original (2-puolinen alkuperäinen)
Book Type, Calendar Type
HUOMAUTUS
Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät laitteen mallin mukaan.
Jos valitset [ADF (2-Sided)] (Asiakirjansyöttölaite (kaksipuolinen)) -asetuksen kohdassa [Original Placement] (Alkuperäisen sijoitus) ja skannattava asiakirja on vaakasuuntainen, joka toinen sivu saatetaan skannata vääränsuuntaisesti.