Nastavení metody pro odeslání adresy cílového umístění

Nastavení, která povolí odeslat cílové umístění do zařízení zobrazeného na domovské obrazovce, můžete nakonfigurovat pomocí funkce [Provide Address] (Poskytnout adresu).

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavení aplikace).
2.Klepněte na ikonu [Provide Address] (Poskytnout adresu).
3.Zapněte funkci [Provide Address to Selected Printer] (Poskytnout adresu vybrané tiskárně) On.

Výsledek

Nastavení se zobrazí na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Provide Address] (Poskytnout adresu).