Nastavení názvu komunity SNMP

Můžete nastavit název komunity SNMP. Výchozí název je „public“. Toto nastavení není obvykle potřebné měnit.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business → [App Settings] (Nastavení aplikace).
2.Klepněte na ikonu [SNMP Settings] (Nastavení MEAP).
3.Zadejte název komunity SNMP.

Výsledek

Nastavený název komunity SNMP se zobrazí na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [SNMP Settings] (Nastavení MEAP).