Stahování souborů z cloudového úložiště

Soubory uložené v cloudovém úložišti můžete stahovat.
Stažené soubory poté můžete odeslat e-mailem nebo nahrát do jiného cloudového úložiště.

Nezbytné předpoklady

Používaná aplikace cloudového úložiště je nainstalovaná.

Postupy

1.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Documents] (Dokumenty).
2.Na obrazovce [Documents] (Dokumenty) klepněte na ikonu [Files] (Soubory).
3.Vyberte soubor ke stažení na zobrazené obrazovce výběru souboru.
Zobrazí se obrazovka s náhledem dokumentu.
4.Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu [].
5.Klepněte na ikonu [Save to Files] (Uložit do souborů).
POZNÁMKA
Pokud se při stahování souborů ze služby Dropbox nebo Google Drive, vyskytují v názvech souborů následující znaky, budou nahrazeny znakem „_“.
„:“ a „/“
„.“ na začátku
<Příklad> „.abc/def.jpg“ → „_abc_def.jpg“

Výsledek

Soubor se uloží do mobilního zařízeních.