Formáty souborů, které můžete spravovat pomocí této aplikace

Toto vysvětluje formáty souborů pro data, která mohou být spravována aplikací Canon PRINT Business.
Snímky: JPEG/JPEG 2000/TIFF/GIF/PNG/BMP
Dokumenty: PDF/XPS*1/TXT/RTF/soubory sady Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint)*2
*1 Aplikace neumožňuje tisknout soubory formátu XPS.
*2 Včetně formátu OOXML.