Otevírání místních dokumentů v jiné aplikaci

Soubory uložené v mobilním zařízení můžete otevřít pomocí jiné aplikace.

Postupy

1.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Documents] (Dokumenty).
2.Klepněte na ikonu [Files] (Soubory).
3.Na zobrazené obrazovce výběru souboru vyberte soubor, který chcete otevřít pomocí jiné aplikace.
Zobrazí se obrazovka s náhledem dokumentu.
4.Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu [].
5.Klepněte na ikonu [Open in] (Otevřít v).
6.Klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.

Výsledek

Soubor se otevře ve vybrané aplikaci.
POZNÁMKA
V závislosti na vybraném souboru a aplikaci se soubor nemusí otevřít správně.