Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.
CANON INC. ODMÍTÁ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO MATERIÁLU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, S VÝJIMKOU ZÁRUK ZDE UVEDENÝCH, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK ZA PRODEJNOST, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU POUŽITÍ NEBO ZA NARUŠENÍ JAKÝCHKOLI PRÁV. CANON INC. NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, ZTRÁTY NEBO NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU.