Přihlášení se dotykem na zařízení

K zařízení zaregistrovanému v seznamu [Nearby Printers] (Blízké tiskárny) se můžete přihlásit tak, že se ho dotknete pomocí koncového mobilního zařízení.

Nezbytné předpoklady

V zařízení, které má být použito, je nainstalován doplněk kompatibilní s technologií Bluetooth.
V nastavení používaného zařízení je povolena technologie Bluetooth.
V nastaveních koncového mobilního zařízení je povolena technologie Bluetooth.
Zařízení, které má být použito, je zaregistrováno na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu) funkce [Nearby Printers] (Blízké tiskárny).
Je nastavena možnost [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli).
Zakažte však [Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host).
POZNÁMKA
Chcete-li se k zařízení přihlásit tak, že se ho dotknete pomocí koncového mobilního zařízení, je nutné prostředí, které umožňuje propojení obou zařízení přes síť Wi-Fi nebo přímé připojení.
U některých typů zařízení nemusí po dotyku pomocí koncového mobilního zařízení dojít k jejich rozpoznání, pokud jsou v režimu spánku*. Nejprve stisknutím tlačítka [Energy Saver] (Režim úspory energie) ukončete režim spánku a poté zařízení propojte dotykem pomocí koncového mobilního zařízení.
* Režim spánku: Ovládací panel zařízení je vypnutý.

Postupy

1.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Other Functions] (Další funkce).
2.Vpředu na používaném zařízení klepněte na položku [Printer Control Panel Login] (Přihlášení panelu ovládání tiskárny).
Používané zařízení se zobrazí na obrazovce [Printer Control Panel Login] (Přihlášení panelu ovládání tiskárny).
3.Dotkněte se zařízení, které chcete použít, pomocí koncového mobilního zařízení.
POZNÁMKA
Pokud se na používaném zařízení zobrazí zpráva, že zařízení není zaregistrované v nabídce [Printer Control Panel Login] (Přihlášení panelu ovládání tiskárny), klepněte na obrazovce se zprávou na tlačítko [OK], a přejděte tak na obrazovku [Printer Control Panel Login] (Přihlášení panelu ovládání tiskárny). Postup registrace zařízení najdete v části „Registrace zařízení (vyhledání pomocí technologie Bluetooth)“.

Výsledek

Jste přihlášeni k zařízení.

Související témata