Nastavení a tisk tiskových dat uchovávaných v zařízení z koncového mobilního zařízení

Můžete zkontrolovat a změnit nastavení tisku tiskových dat uchovaných v zařízení a tato data vytisknout. Můžete také použít funkce zařízení, které nelze nastavit pomocí tiskových funkcí této aplikace.
POZNÁMKA
Pomocí této funkce lze zobrazit úlohy patřící uživateli nastavenému prostřednictvím položek [User Name] (Jméno uživatele) a [Domain Name] (Název domény) na obrazovce [User Information] (Informace o uživateli).

Nezbytné předpoklady

Je nastavena možnost [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli).

Postupy

1.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [].
2.Na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu) vyberte zařízení, v němž jsou uchována tisková data.
3.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Other Functions] (Další funkce).
4.Klepněte na ikonu [Release and Print] (Uvolnit a vytisknout).
5.Klepněte na ikonu [] pro úlohu, kterou chcete vytisknout.
6.Zkontrolujte nebo změňte hodnotu [Print Settings] (Nastavení tisku), [Template] (Šablona) nebo počet kopií.
7.Klepněte na ikonu [Print] (Tisk).

Výsledek

Vybraná úloha se vytiskne.

Související témata