Spuštění přímého připojení pomocí technologie Bluetooth

Režim přímého připojení zařízení se spouští z koncového mobilního zařízení pomocí technologie Bluetooth a zajišťuje propojení přímo se zařízením. Můžete se připojit přímo pomocí operací na koncovém mobilním zařízení, aniž byste ovládali přímo příslušné zařízení.

Nezbytné předpoklady

Používané zařízení je kompatibilní s přímým připojením.
V zařízení, které má být použito, je nainstalován doplněk kompatibilní s technologií Bluetooth.
V nastavení používaného zařízení je povolena technologie Bluetooth.
V nastaveních koncového mobilního zařízení je povolena technologie Bluetooth.
Je nastavena možnost [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli).
Avšak funkce [Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host) by měla být deaktivována.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [Other Functions] (Další funkce) na domovské obrazovce aplikace Canon PRINT Business.
2.Klepněte na ikonu [Direct Connection] (Přímé připojení).
3.Klepněte na ikonu [Connect] (Připojit).
4.Na obrazovce [Nearby Printers] (Blízké tiskárny) klepněte na používané zařízení.
Zařízení není zjištěno
Přesuňte se na místo, na němž je zařízení viditelné, a klepněte na položku [Search] (Hledat). Zařízení lze detekovat pomocí technologie Bluetooth ze vzdálenosti zhruba 2 m/80 inches.
Pokud se zobrazí obrazovka [Usage] (Využití)
Zadejte kód PIN podle obrazovky a zaregistrujte (spárujte) zařízení v koncovém mobilním zařízení jako zařízení připojené pomocí technologie Bluetooth.
Pokud se zobrazí obrazovka [Wi-Fi Settings] (Nastavení Wi-Fi)
Připojte se ke stanovené síti pomocí nastavení sítě Wi-Fi systému iOS podle pokynů na obrazovce.
Pokud se zobrazí obrazovka [Adjust Sensitivity] (Nastavit citlivost)/[Adjust Sensitivity for Login] (Nastavit citlivost pro přihlášení)
Používané koncové mobilní zařízení vyžaduje nastavení citlivosti rozhraní Bluetooth. Nastavte citlivost podle pokynů na obrazovce.
5.Když se zobrazí zpráva informující o dokončení přímého připojení, klepněte na tlačítko [OK].

Výsledek

Koncové mobilní zařízení je připojeno k vybranému zařízení. Pod ikonou zařízení se u horního okraje domovské obrazovky zobrazí text [Direct Connection] (Přímé připojení).
Chcete-li přímé připojení odpojit, klepněte na položku [End] (Konec) na obrazovce [Direct Connection] (Přímé připojení).

Související témata