K čemu lze použít aplikaci Canon PRINT Business

Pomocí multifunkčního zařízení Canon v síti lze skenovat a spravovat dokumenty a tisknout ze zařízení iPhone nebo iPad.
POZNÁMKA
Funkce, kterou můžete použít, se může lišit podle následujících podmínek.
Používané zařízení a jeho nastavení
Verze firmwaru zařízení
Struktura možností zařízení
Verze aplikace
Verze iOS
Prostředí používaného mobilního terminálu
Obsah obrazovky, postupy apod. zobrazené a popisované v příručce se mohou lišit od těch skutečně zobrazených.

Přehled funkcí

Skenování
Přijme data naskenovaná multifunkčním zařízením do koncových mobilních zařízení.
Pořizování snímků
Pořiďte snímky pomocí fotoaparátu a v aplikaci si je přečtete ve formátu PDF.
Správa dokumentů
Naskenovaná a zachycená data nebo soubory můžete nahrát v mobilním terminálu do cloudového úložiště podporovaného aplikací.
Soubory uložené v podporovaném cloudovém úložišti můžete také zaslat e-mailem, vytisknout nebo stáhnout.
Tisk webových stránek a obrázků z fotoalb
Kromě dokumentů, které lze spravovat v aplikaci, můžete tisknout i webové stránky a obrázky z fotoalb.
Vyhledávání a registrace zařízení
Můžete automaticky nebo ručně zjistit zařízení v síti a zaregistrovat jich až 10 do seznamu.
Můžete též zkontrolovat stav zařízení a zobrazit Remote UI pro zařízení.
Propojení se zařízením
Můžete používat adresář koncového mobilního zařízení jako cílové umístění pro funkci [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) / zařízení [Scan] (Skenovat), kontrolovat a měnit nastavení tisku pro data uchovávaná v zařízení a rovněž tato data tisknout.
Připojení k externím aplikacím (pouze zařízení iPad)
Pokud do zařízení iPad nainstalujete aplikaci Readiris, můžete z dat extrahovat text a vytvářet soubory PDF s prohledávatelným textem.
Otevírání dokumentů z jiných aplikací
Data otevřená v jiných aplikacích nainstalovaných v koncovém mobilním zařízení můžete ukládat a tisknout jako dokumenty této aplikace.
Podpora funkce VoiceOver
Když je aktivována funkce VoiceOver v nastaveních operačního systému iOS, obrazovky této aplikace jsou přečteny nahlas.
POZNÁMKA
Podporována je angličtina a japonština. Pokud je aplikace Canon PRINT Business spuštěna v nepodporovaném jazyce, zobrazí se a přečte nahlas zpráva indikující, že funkce VoiceOver je nepodporována.
Některé obrazovky nepodporují funkci VoiceOver. Na obrazovkách, které nepodporují funkci VoiceOver, se zobrazí a přečte nahlas zpráva indikující, že aplikace VoiceOver je nepodporována.
Když je aplikace VoiceOver aktivována, tip pro nabídku je deaktivován.