Síťové prostředí při použití zařízení, které podporuje přímé připojení

Pokud používáte zařízení podporující přímé připojení, můžete ho s koncovým mobilním zařízením propojit bezdrátově i v prostředí bez bezdrátového směrovače LAN.
POZNÁMKA
Pokud chcete použít službu, která vyžaduje připojení k internetu, jako například Data Conversion Service nebo cloudové úložiště, připojte se k internetu pomocí mobilní sítě LTE, 3G apod.
Když se k internetu připojíte pomocí mobilní sítě LTE, 3G apod., ponesete veškeré s tím spojené náklady.