Uložení tiskových dat do schránky v zařízení

Tisková data můžete uložit do schránky v zařízení. Uložená data můžete zkombinovat a vytisknout nebo můžete změnit jejich nastavení pomocí ovládacího panelu zařízení nebo Remote UI.

Nezbytné předpoklady

Dané zařízení funkci schránky podporuje.

Postupy

Výběr souborů k uložení

1.Zobrazte soubor k tisku na obrazovce náhledu dokumentu.
2.Klepněte na ikonu [].
3.U souborů z aplikace Microsoft Excel (xls a xlsx) zvolte na obrazovce pro výběr listu, který list chcete vytisknout → klepněte na tlačítko [Preview] (Náhled).
Zobrazí se obrazovka [Preview] (Náhled).

Uložení vybraného souboru

1.Klepněte na položku [Printer] (Tiskárna) a vyberte zařízení, které bude používáno pro tisk.
2.Klepněte na nastavení tisku. → klepněte na položku [Output Method] (Způsob výstupu).
3.Na obrazovce [Output Method] (Způsob výstupu) vyberte položku [Store] (Úložiště) → klepněte na ikonu podrobností.
4.Změňte [Document Name] (Název dokumentu).
5.Klepněte na ikonu [Mail Box] (Poštovní schránka).
6.Jako cíl pro ukládání vyberte číslo schránky.
7.Vraťte se na obrazovku [Store] (Úložiště) > [Output Method] (Způsob výstupu) > [Print Settings] (Nastavení tisku) > [Preview] (Náhled).
8.Na obrazovce [Preview] (Náhled) klepněte na ikonu [Store] (Úložiště).

Výsledek

Vybraná data se uloží v zařízení.
POZNÁMKA
Informace o tisku souboru ve schránce naleznete v příručkách dodaných se zařízením.

Související témata