Tisk webové stránky

Rovněž lze zobrazit a vytisknout webové stránky.
Existují dva způsoby zobrazení a tisku webové stránky: způsob, při kterém vyberete tuto aplikaci v nabídce sdílení prohlížeče Safari a vytisknete právě zobrazenou stránku, a potom způsob, kdy zobrazíte a vytisknete požadovanou stránku pomocí této aplikace.
POZNÁMKA
Pokud jste otevřeli soubor snímku z Internetu přímo v prohlížeči Safari, nemusí být možné ho pomocí této aplikace vytisknout.

Postupy

Zobrazení webových stránek k tisku

Při tisku stránky zobrazené v prohlížeči Safari
1.Spusťte aplikaci Canon PRINT Business z nabídky sdílení prohlížeče Safari.
Stránka zobrazená v prohlížeči Safari se zobrazí na obrazovce [Web] aplikace Canon PRINT Business.
2.Klepněte na ikonu [Preview] (Náhled).
Zobrazí se obrazovka [Preview] (Náhled).
Při zobrazení stránky, kterou chcete vytisknout, v této aplikaci.
1.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Documents] (Dokumenty).
2.Klepněte na ikonu [Print from Web] (Tisk z webu).
3.Zobrazte webovou stránku k tisku.
4.Klepněte na ikonu [Preview] (Náhled).
Zobrazí se obrazovka [Preview] (Náhled).

Tisk vybrané webové stránky

1.Klepněte na položku [Printer] (Tiskárna) a vyberte zařízení, které bude používáno pro tisk.
2.Klepnutím změňte požadovaná nastavení tisku.
3.Zkontrolujte náhled na obrazovce [Preview] (Náhled).
Kontrola druhé stránky a dalších stránek
Klepnutím na miniaturu se zobrazí zvětšený náhled. Při tisku vícestránkového souboru můžete zkontrolovat druhou a následující stránky jako zvětšené náhledy.
Odstranění nežádoucích stránek
Klepnutím na miniaturu se zobrazí zvětšený náhled. Zobrazte nežádoucí stránky a klepněte na ikonu [].
4.Na obrazovce [Preview] (Náhled) klepněte na ikonu [Print] (Tisk).

Výsledek

Vybraná webová stránka se vytiskne.

Související témata