Co je aplikace Canon Mobile Scanning MEAP Application?

Aplikace Canon Mobile Scanning MEAP Application je aplikace MEAP, která podporuje příjem dat naskenovaných zařízeními imageRUNNER ADVANCE do koncových mobilních zařízení.
Propojením této aplikace MEAP s aplikací Canon PRINT Business můžete provádět skenování a konfigurovat jeho nastavení z koncového mobilního zařízení.
Pokud není v daném zařízení imageRUNNER ADVANCE nainstalována funkce [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení), umožní vám aplikace Canon Mobile Scanning MEAP Application v multifunkčním zařízení provádět skenování a konfigurovat jeho nastavení z koncového mobilního zařízení.
Instalace aplikace Canon Mobile Scanning MEAP
Aplikaci Canon Mobile Scanning MEAP Application by měl instalovat správce multifunkčního zařízení. Podrobnosti o postupu instalace aplikace naleznete na stránkách podpory. Přístup ke stránkám podpory získáte klepnutím na příslušný odkaz na obrazovce nápovědy k aplikaci.
Bez použití aplikace Canon Mobile Scanning MEAP
Pokud chcete importovat data naskenovaná pomocí zařízení řady imageRUNNER ADVANCE do koncového mobilního zařízení bez použití aplikace Canon Mobile Scanning MEAP Application, použijte k odeslání naskenovaných dat do koncového mobilního zařízení funkci [Scan and Send] (Skenovat a odeslat).