Skenování (řady imageCLASS/i-SENSYS atd.)

Můžete ovládat multifunkční zařízení z koncového mobilního zařízení a zachycovat naskenovaná data.
U řady, která nemá v hlavní nabídce zařízení funkci [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení) nebo [Canon Mobile Scanning] (Mobilní skenování Canon), skenujte pomocí následujících metod.

Postupy

Příprava multifunkčního zařízení

1.Umístěte předlohu na sklo skeneru nebo do podavače.
2.Stiskněte tlačítko [Scan] (Skenovat).
3.Stisknutím tlačítka [] nebo [] vyberte položku [Remote Scanner] (Vzdálený skener) → stiskněte tlačítko [OK].
Zobrazí se obrazovka s čekajícími (online) vzdálenými skenery.
POZNÁMKA
Některé modely zařízení umožňují nastavit skener tak, aby přešel do režimu online automaticky.
V závislosti na nastavení zařízení však může být automatický přechod zakázaný.
Podrobné informace naleznete v příručkách dodaných se zařízením.

Provádění činností pomocí koncového mobilního zařízení

1.Klepnutím na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business zaregistrujte nebo vyberte zařízení, které chcete používat.
2.Na domovské obrazovce klepněte na položku [Scan] (Skenovat).
3.Na obrazovce [Scan] (Skenovat) nakonfigurujte nastavení skenování.
4.Klepněte na ikonu [Scan] (Skenovat).
Při skenování ze skla skeneru
Po dokončení skenování předlohy se v koncovém mobilním zařízení zobrazí potvrzovací obrazovka pro pokračování ve skenování.
Pokud chcete ve skenování pokračovat:
Vložte předlohu → klepněte na tlačítko [Scan] (Skenovat).
Pokud chcete skenování ukončit:
Klepněte na ikonu [Done] (Hotovo).
POZNÁMKA
Při skenování obou stran předlohy s využitím podavače je k vyrovnání orientace sudých a lichých stránek třeba nastavit položku [2-Sided Original] (Oboustranná předloha) tak, aby odpovídala směru vazby předlohy.
Položku [2-Sided Original] (Oboustranná předloha) však nastavte způsobem jako při skenování originálů s orientací na šířku.
Pro oboustranné předlohy typu kniha s vazbou na krátké straně: [Calendar Type] (Typ kalendář)
Pro oboustranné předlohy typu kalendář s vazbou na dlouhé straně: [Book Type] (Typ kniha)

Výsledek

Naskenovaná data se uloží a zobrazí se náhled.

Související témata