Položky, které lze nastavit pomocí funkce skenování

Tato část obsahuje seznam nastavení skenování podporovaných aplikací Canon PRINT Business.
Existují dva typy řad zařízení:

Pro řadu imageRUNNER ADVANCE

Můžete nakonfigurovat nastavení skenování a provést skenování z koncového mobilního zařízení pomocí funkce [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení) používaného multifunkčního zařízení.
Pokud funkci [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení) použít nelze, můžete ke skenování a konfiguraci jeho nastavení nainstalovat bezplatnou aplikaci Canon Mobile Scanning MEAP Application do zařízení imageRUNNER ADVANCE.
Podporovaná nastavení
Select Color (Výběr barvy)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Rozlišení)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size / Scan Size (Velikost předlohy / Velikost skenovaného obrazu)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Typ souboru)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Lze nastavit možnosti Compact (Kompaktní), OCR a Encryption (Šifrování).
*2 Lze nastavit pouze při použití funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat).
2-Sided Original / 2-Sided (Oboustranná předloha / Oboustranně)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Typ předlohy)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Sytost)
Devět úrovní
POZNÁMKA
Dostupná nastavení se liší v závislosti na modelu zařízení.
Chcete-li nakonfigurovat nastavení skenování na koncovém mobilním zařízení, položka [Different Size Originals] (Předlohy různých velikostí) není podporována.
Pokud nastavíte položky, které nemohou být nastaveny současně, zobrazí se zpráva s výzvou ke změně nastavení. Po klepnutí na tlačítko [OK] se nastavení změní.
Nastavte nastavení skenování a formáty souborů podporované multifunkčním zařízením. Pokud nastavíte nepodporované funkce a formáty souborů, zobrazí se při skenování zpráva a skenování se zruší. Pokud k tomu dojde, mohlo by operaci zlepšit snížení rozlišení nebo změna formátu souboru v nastaveních skenování.
Pokud skenujete obě strany předlohy s orientací na šířku pomocí podavače, každá druhá stránka nemusí být naskenována ve správné orientaci.
Pokud nastavíte položku [Function Settings] (Nastavení funkcí) > [Common] (Společné) > [Generate File] (Generovat soubor) > [OCR (Text Searchable) Settings] (Nastavení OCR (s prohledávatelným textem)) > [Smart Scan] (Inteligentní skenování) na multifunkčním zařízení na hodnotu [On] (Zap), vyberte pro položku [File Format] (Formát souboru) možnost [PDF] > [OCR] nebo [OOXML (docx)], a skenujete oboustranný dokument, může být naskenován jiným způsobem, než když nastavíte položku [2-Sided Original] (Oboustranná předloha) v této aplikaci.
Při skenování pomocí funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) nejsou touto aplikací podporována následující nastavení cíle odesílání.
[Folder Path] (Cesta ke složce)
Šifrovaná komunikace
[User Name] (Jméno uživatele), [Password] (Heslo)
Funkce [Delayed Send] (Odložené odesílání)

Řada zařízení včetně řady imageCLASS a i-SENSYS
Řada, která nemá v hlavní nabídce zařízení funkci [Scan for Mobile] (Skenování z mobilního zařízení) nebo [Canon Mobile Scanning] (Mobilní skenování Canon)

Podporovaná nastavení
Original Placement (Umístění předlohy)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Výběr barvy)
Color, Grayscale
Resolution (Rozlišení)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Velikost předlohy)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Typ souboru)
PDF, JPEG
2-Sided Original (Oboustranná předloha)
Book Type, Calendar Type
POZNÁMKA
Dostupná nastavení se liší v závislosti na modelu zařízení.
Pokud vyberete možnost [ADF (2-Sided)] (ADF (oboustranně)) pro položku [Original Placement] (Umístění originálu) a naskenujete předlohu s orientací na šířku, každá druhá stránka nemusí být naskenována ve správné orientaci.