Na koncovém mobilním zařízení nelze zobrazit Remote UI

V závislosti na zařízení nemusí být možné zobrazit Remote UI v koncovém mobilním zařízení. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte stav zařízení v Remote UI zobrazeném v počítači nebo na ovládacím panelu zařízení.
Je-li Remote UI zobrazeno pomocí koncového mobilního zařízení, nemusí být dostupné některé funkce, jako například práce se soubory. Pokud k tomu dojde, proveďte operace z Remote UI zobrazeného v počítači nebo na ovládacím panelu zařízení.