Čísla portů, která je třeba povolit v bráně firewall

Aplikace Canon PRINT Business využívá následující čísla portů.
80 (TCP): WSD, WebDAV*
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): Pro následující (HTTPS)
Komunikace s cloudovým úložištěm
Komunikace se službou Data Conversion Service
Přenos stavu využití
515 (TCP) / 9100 (TCP): Pro tiskové úlohy
5900 (TCP): Pro vzdálenou činnost se zařízeními
8000 (TCP): REST
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): Pro získávání informací o zařízeních řady MF
47545 (UDP): Pro získávání informací o zařízení
* Číslo portu lze u položky WebDAV změnit v nabídce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [WebDAV Port] (Port WebDAV).