Nelze tisknout

Zkontrolujte následující.
Stav zařízení
Je zařízení zapnuté?
Je pro nastavení tisku LPD (LPR) zařízení zvolena možnost [On] (Zap)?
Je zařízení připojeno k internetu?
POZNÁMKA
Metoda ověření je pro jednotlivé modely zařízení odlišná. Podrobné informace naleznete v příručkách dodaných se zařízením.
Nastavení této aplikace
Pokud používáte tiskový server, shodují se sdílený název zařízení a název fronty nastavený v této aplikaci?
V závislosti na používaném tiskovém serveru, pokud je sdílený název zařízení zaregistrován tiskovým serverem a název nastavený prostřednictvím položky [Queue Name] (Název fronty) aplikace Canon PRINT Business se s ním neshoduje, nebudete možná moci tisknout.
POZNÁMKA
Pokud používáte tiskový server a zaregistrujete zařízení, které je kompatibilní s ovladačem tiskárny UFRII LT, nebudete možná moci tisknout.
Rozsah znaků, které lze použít pro uživatelské jméno, může být omezen, v závislosti na používaném zařízení. Pokud je na obrazovce [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli) aplikace nebo pro položku [Output Method] (Způsob výstupu) > [User Name] (Jméno uživatele) nastavení tisku zadán řetězec obsahující znaky z omezeného rozsahu, nebudete možná moci tisknout data z této aplikace.
Ověřování uživatelů
Provádí se operace [Update Printer Information] (Aktualizace informací o tiskárně) bez problémů?
Aktualizace informací pro režim ověřování může být v určitém nastavení zařízení omezená. Klepněte na položku [Update Printer Information] (Aktualizace informací o tiskárně), získejte nejnovější konfigurační informace zařízení a zobrazte podporované režimy ověřování.
Je tisk ze zařízení omezen na tisk ověřený uživatelem?
Je-li tisk ze zařízení omezen na tisk ověřený uživatelem, nastavte v této aplikaci položku [User Name] (Jméno uživatele) a [Password] (Heslo) v nabídce [Print Settings] (Nastavení tisku) > [Authentication Mode] (Režim ověřování) > [User Authentication] (Ověřování uživatelů).
Jsou nastavení tisku ověřeného uživatelem v této aplikaci správná?
Tisk ověřený uživatelem lze provádět pouze v případě, že je správně zadáno [User Name] (Jméno uživatele) a [Password] (Heslo).
Snažíte se provést ověření uživatelem jako uživatel domény?
Tisk ověřený uživatelem nepodporuje uživatele domény. Nastavte možnost [User Name] (Jméno uživatele) a [Password] (Heslo) zaregistrovanou v zařízení.
Tisk z prohlížeče Safari
Pokud při tisku pomocí nabídky sdílení prohlížeče Safari zrušíte spouštění této aplikace, znovu načtěte webovou stránku nebo restartujte prohlížeč Safari a potom znovu vyberte aplikaci Canon PRINT Business v nabídce sdílení.