Černobílá data jsou považována za barevná data

Některá zařízení mohou při tisku z aplikace Canon PRINT Business považovat černobílá data za barevná.
Chcete-li zajistit, aby černobílá data byla považována za černobílá data, tiskněte pomocí jednoho z následujících postupů.
Změna nastavení tisku
Při provádění tisku klepněte na obrazovce náhledu na položku Print Settings a vyberte položky [Select Color] (Vybrat barvu) > [B&W] (Černá a bílá).
Tisk bez použití funkce [Photo Albums] (Fotoalba)
Pokud načtete obrázek do funkce [Photo Albums] (Fotoalba) prostřednictvím aplikace iTunes v počítači, může v aplikaci iTunes dojít k úpravě barev a převodu na barevná data.
Pokud k tomu dojde, načtěte obrázek znovu do aplikace pro správu souborů jiné než [Photo Albums] (Fotoalba) a po otevření obrázku opětovně vyvolejte tuto aplikaci v nabídce sdílení a proveďte tisk.