Vytisknou se listy z aplikace Excel, které nejsou vybrány

Pokud soubory aplikace Microsoft Excel (xls a xlsx), které obsahují více listů, tisknete pomocí služby Data Conversion Service, vytisknou se všechny listy.
Po dokončení převodu dat službou Data Conversion Service odstraňte nechtěné stránky na obrazovce [Preview] (Náhled).