Omezení pro zobrazení náhledů a tisk dokumentů

Pokud tuto aplikaci aktivujete z jiné aplikace a tisknete jiné dokumenty než soubory PDF, může se stát, že se aplikace nespustí správně a nezobrazí se správný náhled dokumentu nebo se dokument nevytiskne správně.
Soubory ze sady Microsoft Office
Při tisku souboru ze sady Microsoft Office prováděním opravy rozvržení pomocí služby Data Conversion Service můžete soubor vytisknout s jeho původním rozvržením.
Soubory PDF
Převeďte soubor do formátu PDF a vytiskněte ho. Pokud používáte zvláštní písma, aktivujte při převodu do formátu PDF nastavení pro vložení písem.
Pokud je použita úroveň šifrování, která není podporována operačním systémem iOS, jako je 256bitové šifrování nebo šifrování pomocí digitálního certifikátu, soubor ve formátu PDF nelze pomocí aplikace Canon PRINT Business vytisknout.
V takovém případě se zobrazí zpráva informující, že soubor nelze otevřít. Chcete-li tisknout pomocí aplikace Canon PRINT Business, změňte úroveň šifrování souboru PDF v počítači.
Obrazovka [Preview] (Náhled) se nemusí správně zobrazit u souborů PDF využívajících funkci poznámky.