Tisk dokumentů trvá dlouhou dobu

Při použití služby Data Conversion Service u tisku souborů aplikace Microsoft Office může v závislosti na obsahu tisknutých dat a komunikačním prostředí trvat nahrávání a stahování dat několik minut. Rychlost zpracování lze zkrátit následujícími způsoby.
Pokud používáte službu Data Conversion Service
Pokud lze klepnout na tlačítko [Print] (Tisk) na obrazovce [Preview] (Náhled) před dokončením vykreslení všech dat pomocí služby Data Conversion Service, zahájí se tisk. Vzhledem k tomu, že procesy vykreslení a tisku probíhají paralelně, doba zpracování se zkrátí. Pokud však zadáte rozsah tisku pro soubor aplikace Excel (xls a xlsx), nelze tak učinit, dokud nebude dokončen převod veškerých dat.
Pokud nepoužíváte službu Data Conversion Service
U souborů s jednoduchým rozvržením a textových souborů může být zaznamenáno pouze minimální množství chyb rozvržení, pokud nepoužijete službu Data Conversion Service. Pokud se při kontrole náhledu zdá, že se nevyskytují žádné problémy, můžete klepnutím na tlačítko [Print] (Tisk) bez klepnutí na položku [Image Correction] (Korekce obrazu) vytisknout soubor tak, že proces vykreslení provede operační systém koncového mobilního zařízení. V tomto případě, ačkoli dojde ke zkrácení doby zpracování v porovnání s použitím služby Data Conversion Service, existuje možnost, že soubor bude vytištěn s nesprávným rozvržením.