Naskenovaná data se rozdělí a uloží

Naskenovaná data se rozdělí do více souborů v následujících případech.
Při skenování více předloh a jejich uložení ve formátu JPEG.
Při skenování se zařízením imageRUNNER ADVANCE pomocí funkce [Divide into Pages] (Rozdělit na stránky) a současném nastavení funkce [Scan and Send] (Skenovat a odeslat).
S daty rozdělenými do více souborů můžete pracovat následovně.
Tisk/[Open in] (Otevřít v)
Na domovské obrazovce této aplikace pracujte vždy jen s jedním souborem ze složky [Documents] (Dokumenty).
V tomto případě můžete daný soubor vytisknout i otevřít v jiné aplikaci. Data rozdělená do více souborů nelze vytisknout z obrazovky náhledu dokumentu ani otevřít v jiné aplikaci.
Náhled souborů
Klepnutím na tlačítko [] nebo [] v dolní části obrazovky náhledu dokumentu lze přepínat mezi náhledy souborů a kontrolovat je.