Je zobrazena neodpovídající varovná zpráva

Pokud tuto aplikaci použijete ve chvíli, kdy se využitelná kapacita koncového mobilního zařízení blíží nule, může se zobrazit neodpovídající varovná zpráva.
V takovém případě nejprve odstraňte nepotřebná data a teprve poté aplikaci použijte znovu.