Setarea informaţiilor utilizatorului

Puteţi seta în prealabil informaţiile despre utilizator necesare pentru a vă conecta la dispozitiv. Informaţiile despre utilizator introduse sunt utilizate de următoarele funcţii.
Înregistrarea dispozitivului Bluetooth
Provide Address (Furnizare adresă)
Release and Print (Eliberare şi imprimare)
Printer Control Panel Login (Conectarea la panoul de control al imprimantei)
De asemenea, informaţiile pe care le setaţi pot fi utilizate la imprimare.

Proceduri

1.Atingeți [] în colţul din dreapta sus al Canon PRINT Business ecranului de pornire → [App Settings] (Setări aplicaţie).
2.Atingeți [User Information] (Informaţii utilizator).
3.Introduceţi informaţiile utilizatorului.
[Log in as Guest user] (Conectare ca utilizator invitat):
Vă permite să vă conectaţi fără a folosi informaţiile utilizatorului ce pot fi setate cu această aplicaţie.
[User Name] (Nume utilizator):
Introduceţi numele de utilizator.
[Password] (Parolă):
Introduceţi parola.
Când setați [Domain Name] (Nume domeniu)
Introduceţi acelaşi nume de domeniu ca cel necesar la conectarea la dispozitiv.
[Use the same user information when printing] (Utilizaţi aceleaşi informaţii despre utilizator la imprimare):
Setările pentru [User Name] (Nume utilizator)/[Password] (Parolă)/[Domain Name] (Nume domeniu) sunt aplicate următoarelor.
[Print Settings] (Setări de imprimare) > [Output Method] (Metodă de generare) > [User Name] (Nume utilizator)/[Domain Name] (Nume domeniu)*1
[Authentication Mode] (Mod de autentificare) > [User Authentication] (Autentificare utilizator) > [User Name] (Nume utilizator)/[Password] (Parolă)*2
*1 [User Name] (Nume utilizator)/[Domain Name] (Nume domeniu) nu se aplică dacă rămân necompletate.
*2 Numele de domeniu nu este utilizat pentru imprimarea autentificată de utilizator.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Utilizaţi numele de domeniu la conectarea la imprimantă):
Vă permite să vă conectați utilizând numele de domeniu introdus în [Domain Name] (Nume domeniu), la utilizarea înregistrării Bluetooth a dispozitivului şi/sau a funcţiei [Provide Address] (Furnizare adresă)/[Release and Print] (Eliberare şi imprimare)/[Printer Control Panel Login] (Conectare panou de control imprimantă).
4.Atingeți [Done] (Gata).

Rezultat

Numele de utilizator setat este afişat în ecranul [App Settings] (Setări aplicaţie) > [User Information] (Informaţii utilizator).