Note utilizate în manual

Această secţiune explică simbolurile şi setările utilizate în manual.

Simboluri utilizate în acest manual

În acest manual, explicaţiile elementelor şi operaţiilor care trebuie urmate în timpul utilizării acestui produs lămuresc simbolurile care indică următoarele informaţii.
IMPORTANT
Indică cerinţele şi restricţiile operaţionale. Asiguraţi-vă că citiţi cu atenţie aceste elemente pentru a utiliza corect produsul şi pentru a evita deteriorarea acestuia.
NOTĂ
Indică o clarificare a unei operaţii sau conţine explicaţii suplimentare pentru o procedură. Se recomandă citirea acestor note.

Despre setări

În acest manual, numele setărilor afişate pe ecranul computerului sunt reprezentate după cum se arată în următoarele exemple.
Exemplu:
[Print] (Imprimare)
[OK]