Setarea/Imprimarea datelor de imprimare stocate într-un dispozitiv de pe un terminal mobil

Puteţi verifica şi schimba setările de imprimare, cât şi imprimarea, datelor stocate în dispozitiv. De asemenea, puteţi utiliza funcţiile dispozitivului care nu pot fi setate cu funcţiile de imprimare ale acestei aplicaţii.
NOTĂ
Cu această funcţie, sunt afişate lucrările care aparţin utilizatorului setat în [User Name] (Nume utilizator) și [Domain Name] (Nume domeniu) din ecranul [User Information] (Informaţii utilizator).

Condiţii preliminare esenţiale

[App Settings] (Setări aplicaţie) > [User Information] (Informaţii utilizator) este setat.

Proceduri

1.În ecranul de pornire Canon PRINT Business, atingeți [].
2.În ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă), selectaţi dispozitivul în care sunt stocate datele de imprimare.
3.În ecranul de pornire Canon PRINT Business, atingeți [Other Functions] (Alte funcţii).
4.Atingeți [Release and Print] (Eliberare şi imprimare).
5.Atingeți [] pentru lucrarea pe care doriţi să o imprimaţi.
6.Verificați și/sau modificați [Print Settings] (Setări de imprimare)/[Template] (Şablon)/numărul de copii.
7.Atingeți [Print] (Imprimare).

Rezultat

Operaţiunea selectată este imprimată.

Subiecte asociate