Conectarea unui dispozitiv prin reţeaua LAN wireless

Pentru a conecta un dispozitiv printr-o reţea LAN wireless, conectaţi dispozitivul la aceeaşi reţea ca şi reţeaua la care este conectat terminalul mobil în setările SSID ale reţelei LAN wireless a dispozitivului.
ID-ul SSID al reţelei la care este conectat terminalul mobil poate fi verificat în [Auto Search] (Căutare automată) > [To Set Printer Wireless LAN] (Pentru a seta reţeaua LAN wireless a imprimantei).
Metoda de setare diferă în funcţie de dispozitivul pe care îl folosiţi. Pentru detalii, consultaţi manualele furnizate cu dispozitivul.