Cum puteţi vizualiza ecranul [Printer Details] (Detalii imprimantă)

Puteţi consulta informaţiile detaliate ale dispozitivului.
Afişează starea dispozitivului, [Printer Name] (Nume imprimantă), [Product Name] (Nume produs), [IP Address] (Adresă IP) și [MAC Address] (Adresă MAC).
[Printer Settings] (Setări imprimantă)
[Update Printer Information] (Actualizare informaţii imprimantă)
Această funcţie este afişată când dispozitivul acceptă preluarea informaţiilor de configurare. Aceasta preia informaţiile despre dispozitiv şi afişează următoarele în ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare), conform funcţiilor care sunt instalate şi acceptate de dispozitiv.
[Output Method] (Metodă de generare) > [Secure Print] (Imprimare securizată), [Save] (Salvare)
[Authentication Mode] (Mod de autentificare)
[2-Sided] (2 feţe)
[Staple] (Capsare)
În mod normal, informaţiile sunt preluate şi aplicate în ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare) când este înregistrat dispozitivul. Utilizaţi această funcţie în următoarele cazuri.
Informaţiile de configurare ale dispozitivului nu pot fi preluate în timpul înregistrării dispozitivului.
Opţiunile dispozitivului sunt modificate după înregistrare.
NOTĂ
Dacă informaţiile de configurare ale dispozitivului nu pot fi preluate, toate elementele vor fi afişate în ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare).
[Port Settings] (Setări port)
Puteţi seta numele cozii şi tipul portului de imprimantă a dispozitivului.
[Print Options] (Opţiuni imprimare)
Activează şi dezactivează imprimarea directă a PDF-urilor la imprimarea unui fişier PDF de pe un dispozitiv compatibil cu imprimarea directă a PDF-urilor.
[Remote UI] (IU la distanţă)
Puteţi afişa Remote UI pentru dispozitiv. Când se afişează mesajul [Check the details using the Remote UI.] (Verificaţi detaliile utilizând IU la distanţă.) în [Scanner] (Scaner)/[Printer] (Imprimantă), atingeți [Remote UI] (IU la distanţă) pentru a consulta informaţiile.
NOTĂ
Pentru a reveni la această aplicaţie după afişarea Remote UI, atingeţi pictograma acestei aplicaţii în ecranul de pornire de pe terminalul mobil.
În funcţie de dispozitiv, este posibil să nu puteţi afişa Remote UI de pe terminalul mobil. În acest caz, verificaţi starea dispozitivului din interfaţa Remote UI afişată de pe computer sau de pe panoul de control al dispozitivului.
Dacă se afişează Remote UI de pe terminalul mobil, este posibil să nu puteţi utiliza unele funcţii, de exemplu, operaţiile cu fişiere. În acest caz, efectuaţi operaţiile din Remote UI afişată de pe computer sau de pe panoul de control al dispozitivului.
[Support Site] (Site de asistenţă)
Puteţi accesa site-ul de asistenţă Canon.