Restricţii la utilizarea imprimării directe a fişierelor PDF

În cazul dispozitivelor prevăzute cu funcţia de imprimare directă a PDF-urilor sau cu cea de imprimare PS, trimiteţi fişierul PDF direct la dispozitivul pe care va fi imprimat.
Aveţi în vedere următoarele aspecte când procedaţi astfel.
Previzualizarea imprimării afişată în ecranul [Preview] (Previzualizare) şi rezultatul efectiv al imprimării pot prezenta diferenţe.
Din ecranul de previzualizare mărită nu puteți șterge o pagină pe care nu doriți să o imprimați. Specificarea paginilor care urmează a fi imprimate se face din ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare) > [Print Range] (Interval imprimare).
În funcţie de dispozitivul pe care îl folosiţi, nu este acceptată imprimarea unui fişier PDF în care a fost setată o parolă. În cazul unor astfel de dispozitive, dacă încercaţi să imprimaţi un fişier PDF în care a fost setată o parolă, imprimarea este anulată de dispozitiv.
Pentru a imprima un fişier PDF în care a fost setată o parolă, setați [Printer Details] (Detalii imprimantă) > [Print Options] (Opţiuni imprimare) > [PDF Direct Print] (Imprimare directă PDF) la Off.
Dacă în timpul imprimării unui fişier PDF parolat survine o eroare, pe terminalul mobil nu apare niciun mesaj de eroare.