Imprimarea documentelor are nevoie de mai mult timp

Când utilizaţi Data Conversion Service pentru imprimarea unui fişier Microsoft Office, încărcarea şi descărcarea datelor pot dura câteva minute, în funcţie de conţinutul datelor care trebuie imprimate şi de mediul de comunicare pe care-l utilizaţi. Metoda de scurtare a timpului de procesare este cea descrisă mai jos.
Când utilizaţi Data Conversion Service
Dacă atingeţi [Print] (Imprimare) în ecranul [Preview] (Previzualizare) înainte de finalizarea randării de către Data Conversion Service, se începe imprimarea. Deoarece procesele de randare şi imprimare sunt efectuate în paralel, timpul de procesare este mai scurt. Totuşi, dacă specificaţi intervalul de imprimare într-un fişier excel (xls și xlsx), nu puteţi face acest lucru până la finalizarea convertirii tuturor datelor.
Când nu utilizaţi Data Conversion Service
Fişierele cu formate simple şi text pot prezenta doar erori minime de format dacă nu utilizaţi Data Conversion Service. Dacă nu par să fie probleme când verificaţi previzualizarea, atingerea opţiunii [Print] (Imprimare) fără a atinge [Image Correction] (Corecţie imagine) va imprima fişierul cu efectuarea procesului de redare de către sistemul de operare al terminalului mobil. În acest caz, deşi durata de procesare este scurtată comparativ cu utilizarea Data Conversion Service, există posibilitatea imprimării fişierului cu o machetă incorectă.