Datele nu se imprimă conform setărilor de imprimare

Dacă dispozitivul utilizat nu acceptă funcţiile afişate în ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare), setările respective nu vor fi aplicate.
Dacă funcţiile nu sunt acceptate de dispozitivul pe care îl utilizaţi, va fi efectuată următoarea operaţie.
[Output Method] (Metodă de generare) > [Save] (Salvare)
În cazul dispozitivelor care nu acceptă stocarea în căsuţa poştală a utilizatorului, se execută imprimarea normală.
[Output Method] (Metodă de generare) > [Secure Print] (Imprimare securizată)
Pentru dispozitivele care nu acceptă funcţia Secure Print, este executată imprimarea normală.
[Dept. ID Mgt.] (Gestionare ID dept.) > [On] (Pornit)
Pentru dispozitivele care nu acceptă funcţia de gestionare a ID-urilor de departamente, este executată imprimarea normală.
NOTĂ
Pentru utilizarea funcţiei Department ID Management (Gestionarea ID-urilor de departamente), este necesară activarea funcţiei Department ID Management (Gestionarea ID-urilor de departamente) pe dispozitiv. Pentru detalii, consultaţi manualele furnizate cu dispozitivul.
[Output Size] (Format ieşire)
Dacă specificaţi un format de hârtie neacceptat de dispozitiv, acesta se realizează pe un alt format de hârtie sau apare un mesaj de confirmare a formatului de hârtie pe panoul de comenzi al dispozitivului.
[Select Color] (Selectare culoare) > [Color] (Culoare)
În cazul dispozitivelor care nu acceptă imprimarea color, setările nu se aplică, iar imprimarea se face în alb şi negru.
[2-Sided] (2 feţe) > [On] (Pornit)
În cazul dispozitivelor care nu acceptă imprimarea pe 2 feţe, setările nu se aplică, iar imprimarea se face pe o singură faţă a hârtiei.
[Staple] (Capsare) > [On] (Pornit)
În cazul dispozitivelor care nu acceptă capsarea, setările nu se aplică, iar imprimarea se face fără operaţia de capsare.
Chiar dacă utilizaţi un dispozitiv cu unitate de finisare cu funcţie de capsare, pentru un format de pagină altul decât LTR sau A4, lucrarea de imprimare poate fi efectuată fără capsare.
NOTĂ
Setările afişate diferă de la un dispozitiv la altul.
Când dispozitivul acceptă preluarea informaţiilor de configurare, dacă utilizaţi funcţia [Select Printer] (Selectare imprimantă) > [Printer Details] (Detalii imprimantă) > [Update Printer Information] (Actualizare informaţii imprimantă), puteţi afişa elementele corespunzătoare funcţiilor dispozitivului în ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare). Dacă informaţiile de configurare ale dispozitivului nu pot fi preluate, toate elementele vor fi afişate în ecranul [Print Settings] (Setări de imprimare).