Datele scanate sunt separate şi stocate

În următoarele cazuri, datele scanate sunt separate în mai multe fişiere.
Atunci când scanaţi mai multe originale şi generaţi rezultatul în fişiere JPEG.
Atunci când funcţia [Divide into Pages] (Divizare pe pagini) este setată pe dispozitiv atunci când efectuaţi scanarea de pe un dispozitiv imageRUNNER ADVANCE utilizând funcţia [Scan and Send] (Scanare şi transmitere).
Separarea datelor în mai multe fişiere este gestionată după cum urmează.
Imprimare/[Open in] (Deschidere în)
Lucraţi pe rând la fiecare fişier din [Documents] (Documente) în ecranul de pornire al acestei aplicaţii.
Nu puteţi imprima sau deschide simultan în altă aplicaţie mai multe fişiere. Nu puteţi imprima date separate în mai multe fişiere de pe ecranul de previzualizare a documentului şi nu le puteţi deschide în altă aplicaţie.
Previzualizarea fişierelor
Atingeți [] sau [] în partea de jos a ecranului de previzualizare a documentului, pentru a comuta între previzualizările de fişiere şi pentru a le examina.