Задаване на метода за изпращане на адрес на дестинация

Можете да конфигурирате настройки, които позволяват изпращане на адрес на дестинация към устройство, показано в началния екран, с помощта на функцията [Provide Address] (Задаване на адрес).

Процедури

1.Докоснете [] в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки на приложението).
2.Докоснете [Provide Address] (Задаване на адрес).
3.Включете [Provide Address to Selected Printer] (Задаване на адрес на избрания принтер) [On] (Вкл.).

Резултат

Настройката се извежда на екрана [App Settings] (Настройки на приложението) > [Provide Address] (Задаване на адрес).