Как да отворите екрана за преглед на документи

В екрана за преглед документи можете да преглеждате данните, да изпращате имейли и да отпечатвате.
[]
[Save to Files] (Записване във файловете)/[Save Copy to Files] (Записване на копие във файловете)
Запазва прегледаните данни на мобилното устройство или в услуга за съхранение в облака.
[Open in] (Отваряне в)
Отваря прегледаните данни в друго приложение, инсталирано в мобилното устройство.
[]
Изпраща прегледаните данни по имейл.
Докосването на [] прикачва файла със сканираните данни в нов имейл.
[]
Отпечатва прегледаните данни. Докосването на [] извежда екрана [Preview] (Визуализация) за отпечатване.