Максимален размер на файла, който може да бъде визуализиран и отпечатан

Можете да преглеждате и отпечатвате файлове до 10 MB.
Ако файлът е твърде голям, може да се покаже съобщение за недостиг на памет или приложението да се затвори автоматично.
В зависимост от съдържанието на данните, като например изображения с изключително голям брой пиксели, може да не сте в състояние да отпечатвате файлове под 10 MB.