Кои номера на портове да разрешите в защитна стена

Canon PRINT Business използва следните номера на портове.
80 (TCP): WSD, WebDAV*
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): За следните (HTTPS)
Комуникация с облачно съхранение
Комуникация с Data Conversion Service
Предаване на състояние на употреба
515 (TCP)/9100 (TCP): За задачи за печат
5900 (TCP): За дистанционно управление с устройствата
8000 (TCP): REST
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): За получаване на информация за устройство от серия MF
47545 (UDP): За получаване на информация за устройството
* Можете да промените номера на порта за WebDAV в [App Settings] (Настройки на приложението) > [WebDAV Port] (Порт WebDAV).