Рискове при комуникация с използване на самоудостоверен сертификат

Когато мобилни устройства и устройства на Canon са свързани чрез Wi-Fi, инсталиран в устройството сертификат на сървър се използва за криптирана комуникация. Фабрично инсталираният сертификат на сървър е самоудостоверен сертификат.
Когато се използва самоудостоверен сертификат, е възможно изтичане на поверителна информация като имена на потребители, пароли и др. при атака от тип "посредник", като например компютър, който се представя за устройството, инсталирано във вътрешната мрежа.
За да се предотвратят атаки от типа "посредник" и да се осигури висока сигурност, е необходимо в устройството да се инсталира удостоверен от упълномощена организация сертификат на сървър. За подробности относно сертификата за сървър проверете при администратора на устройството.