Отпечатват се страници от Excel, които не са избрани

Когато отпечатвате файлове на Microsoft Excel (xls и xlsx), които се състоят от множество листове, чрез услугата Data Conversion Service, всички листове подлежат на отпечатване.
След като е завършило Data Conversion Service, изтрийте нежеланите страници от екрана [Preview] (Визуализация).