Ограничения на Data Conversion Service

Мрежова среда на интернет връзката
Ако мобилното устройство и устройството Canon са свързани чрез точка за достъп, проверете дали можете да се свържете към интернет през Wi-Fi мрежата, към която сте свързани. В среда, която не ви позволява да се свържете към интернет през Wi-Fi мрежа, можете да се свържете към Data Conversion Service през мобилна мрежа като LTE или 3G, в който случай разходите за връзката се поемат от вас.
Ако използвате Data Conversion Service с устройство, което поддържа директно свързване, може да успеете да се свържете към Data Conversion Service през мобилна мрежа, като LTE или 3G, в който случай разходите за връзката се поемат от вас, клиентът.
Ограничения
Възможно е задачата за печат да не се отпечата със същото оформление като оригинала дори когато използвате Data Conversion Service.
Можете да прехвърляте файлове с размер до 20 MB в Data Conversion Service.
Не можете да конвертирате файлове с парола, файлове, чиито данни не сте оторизирани да използвате, такива с повредени данни или празни файлове.
Не можете да получавате от услугата файлове, които съдържат над 99 страници след конвертиране на данните.
Ако отпечатвате файл, който е отворен в друго приложение, с помощта на Data Conversion Service с това приложение, вие не можете да запазите конвертираните данни в мобилния терминал.