Відображення панелі керування пристрою

На мобільному терміналі можна відобразити панель керування, яка буде еквівалентною панелі керування пристрою. Це дозволить керувати пристроєм для конфігурації друку та виконання завдань тощо, не торкаючись панелі керування.
ПРИМІТКА
Інші користувачі не зможуть керувати цим пристроєм, коли використовується ця функція.
Екран мобільного термінала також відображається на панелі керування пристрою, коли використовується ця функція. Будьте уважні, використовуючи цю функцію, оскільки під час використання екран можуть побачити інші користувачі.

Необхідні умови

На пристрої, який використовуватиметься, увімкнуто параметр віддаленого керування.
Виконайте описану нижче процедуру, щоб увімкнути параметр з панелі керування або в інтерфейсі Інтерфейс віддал. користув. на пристрої.
З панелі керування пристрою
Відкрийте [Параметри керування] > [Ліцензія/Інше] з меню (Параметри/реєстрація) → установіть для параметра [Параметри віддаленого керування] значення [Увімк.].
Із інтерфейсу Інтерфейс віддал. користув.
Відкрийте [Management Settings] > [License/Other] > [Remote Operation Settings] з меню [Settings/Registration] → увімкніть параметр [Use Remote Operation] → натисніть [OK].
До інтерфейсу Інтерфейс віддал. користув. також можна підключитися з екрана [Відомості про принтер] програми Canon PRINT Business.

Процедури

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Виб. принт.].
2.Виберіть пристрій, для якого потрібно відобразити панель керування.
3.Торкніться елемента [Інші функції] на екрані програми Canon PRINT Business.
4.Торкніться [Віддалене керування].
Якщо відображається екран введення пароля, введіть пароль, установлений на пристрої, і торкніться елемента [Вхід до системи].
ВАЖЛИВО
Не залишайте мобільний термінал без нагляду, коли на ньому відображається екран введення пароля. Якщо мережа Wi-Fi відключається, коли відображається екран введення пароля, можливо, не вдасться використати цю функцію належним чином під час наступного запуску.
Якщо відображається повідомлення про те, що неможливо підключитися до пристрою, коли ввімкнуто параметр віддаленого керування, запустіть цю функцію знову, вимкнувши і ввімкнувши живлення пристрою. Див. застереження в посібнику пристрою щодо вимкнення живлення.

Результат

На мобільному терміналі відображається панель керування, яка буде еквівалентною панелі керування пристрою.
Торкніться елемента [Вихід] для виходу.
ВАЖЛИВО
Інші користувачі не можуть використовувати цей пристрій, якщо не торкнутись елемента [Вихід].