Реєстрація пристрою (пошук у мережі Wi-Fi)

Ви можете знайти й зареєструвати пристрої, які використовуватимуться для сканування, друку тощо. Пошук пристроїв у мережі можна виконати автоматично або зазначивши IP-адреси чи ім’я DNS.

Необхідні умови

Кількість зареєстрованих пристроїв не досягла граничного значення.
У цій програмі можна зареєструвати щонайбільше 10 пристроїв. Якщо загалом зареєстровано 10 пристроїв, перед пошуком нових пристроїв потрібно видалити ті, що вже зареєстровані.

Процедури

Автоматичний пошук пристроїв в одній мережі

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Виб. принт.].
2.Торкніться [Автоматичний пошук (Wi-Fi)].
Відобразяться виявлені пристрої.
3.Виберіть пристрій → торкніться елемента [Додати].
ПРИМІТКА
Якщо пристрій, який потрібно використовувати, не відображається, спробуйте знайти його за допомогою функції [Пошук вручну (Wi-Fi)].

Пошук пристроїв вручну за IP-адресою або ім’ям DNS

1.Торкніться елемента [] у лівому верхньому куті головного екрана програми Canon PRINT Business.
Відобразиться екран [Виб. принт.].
2.Торкніться [Пошук вручну (Wi-Fi)].
3.Введіть IP-адресу або ім’я DNS потрібного пристрою.
Пошук за вказаним ім’ям DNS
Введіть ім’я хоста або FQDN. Якщо неможливо вказати пристрій з іменем хоста, введіть FQDN.
<Зразок введення FQDN>
Якщо ім’я хоста — «device01», ім’я дочірнього домену — «aaa», а ім’я домену — «bbb.com»:
device01.aaa.bbb.com
4.Виберіть пристрій → торкніться елемента [Додати].

Результат

Пристрій зареєстровано в списку на екрані [Виб. принт.].
ПРИМІТКА
Пристрій також можна зареєструвати на екрані [Перегляд]. Торкніться елемента [Принтер] на екрані [Перегляд] для відображення екрана [Виб. принт.].

Пов’язані теми