Реєстрація параметрів у Quick Menu пристрою (на пристроях серії imageRUNNER ADVANCE із використанням функції [Scan and Send])

У разі реєстрації часто використовуваних параметрів сканування у Quick Menu більше не потрібно задавати ті самі параметри адресата надсилання та сканування.

Процедури

Реєстрація параметрів Quick Menu

1.Натисніть [Scan and Send] на панелі керування пристрою.
2.Задайте параметри сканування.
3.Натисніть [].
4.Натисніть [Register to Quick Menu].
5.Натисніть [Next].
6.Укажіть параметри повторного виклику для кнопки, які потрібно зареєструвати, → натисніть кнопку [Next].
[Display Confirmation Screen When Recalling]:
Під час повторного виклику настройок відображатиметься екран підтвердження параметрів.
Якщо задати значення [Off], екран підтвердження параметрів після повторного виклику параметрів не з’являтиметься.
[Start Operation for Recall]:
Завдання виконується відразу після натискання цієї кнопки. Кнопку [] (Start) натискати непотрібно.
7.Виберіть одне з розташувань зареєстрованих параметрів [Personal] або [Shared] → виберіть кнопку для реєстрації → натисніть [Next].
8.Натисніть [Name]/[Comment] → введіть назву чи коментар → натисніть [OK].
9.Натисніть [OK] → [Close].
Параметри сканування реєструються в Quick Menu пристрою.

Виклик зареєстрованих параметрів з Quick Menu

1.Натисніть [] (Quick Menu).
2.Виберіть параметр [Personal] або [Shared] → натисніть кнопку, яку потрібно використовувати.
3.Натисніть [Yes].
ПРИМІТКА
Залежно від параметрів мережі пристрою, безпровідного маршрутизатора й мобільного термінала, IP-адреса мобільного термінала може змінюватися. Якщо це сталося, на екрані [Scan and Send] пристрою натисніть кнопку [Details] і змініть IP-адресу, введену в меню [Host Name].

Результат

Зареєстровані параметри сканування можна знову викликати з Quick Menu пристрою.