Дані чорно-білого зображення сприймаються як дані кольорового зображення

Під час друку за допомогою програми Canon PRINT Business деякі пристрої можуть сприймати чорно-білі зображення як кольорові.
Щоб чорно-білі зображення сприймалися як чорно-білі, виконуйте друк за допомогою однієї з наведених нижче процедур.
Змінення параметрів друку
Під час виконання друку торкніться елемента Параметри друку на екрані попереднього перегляду та виберіть значення [Вибір кольору] > [Ч/б].
Виконуйте друк, не використовуючи функцію [Фотоальбоми]
Якщо зображення зчитується за допомогою функції [Фотоальбоми] програми iTunes на комп’ютері, кольори можуть бути настроєні та перетворені в дані кольору в програмі iTunes.
Якщо таке сталося, зчитайте зображення знову в іншій програмі керування файлами (не [Фотоальбоми]), а потім, коли зображення вже відкрито, виберіть цю програму в меню спільного доступу й виконайте друк.