Мерки на претпазливост

Кога ја користите оваа апликација, внимавајте на следново.
Оваа апликација не е компатибилна со намалувањето на големината на прозорецот преку Stage Manager во iPadOS. Користете ја со стандардната големина на прозорецот. Ако ја намалите големината на прозорецот за оваа апликација, така што ќе биде помала од стандардната големина на прозорецот, можеби нема да може да ракувате со оваа апликација.