Kërkimi në manual

Kur kërkoni në manual sipas metodave të mëposhtme, mund të gjeni temat që përfshijnë vargun e karaktereve që po kërkoni.
Klikoni te skeda [] në zonën e menysë → futni një varg karakteresh për të kërkuar → klikoni [].
Në listën e shfaqur të rezultateve të kërkimit, klikoni te titulli i temës që dëshironi të shfaqni.
Mund ta ngushtoni gamën e temave të kërkimit me metodën e specifikimit të fjalëve të dëshironi të kërkoni.
Për të kërkuar për temat që përfshijnë të gjitha fjalët (kërkimi me EDHE)
Futni shumë fjalë të ndara me hapësira.
Për të kërkuar për tema që përfshijnë një frazë (kërkimi i frazave)
Futni një frazë midis thonjëzave të dyfishta ("").